Spelling: los of aaneen? “Heilige”drie-eenheid

spelling drie-eenheid

Spelling: ‘heilige’ drie-eenheid

De spelling van het Nederlands is soms lastig.
Een voorbeeld van zoiets lastigs is het aaneenschrijven van woorden. Vaker wel dan niet worden tegenwoordig woorden los geschreven die aaneen horen. De invloed van de Engelse taal wordt hiervoor wel als reden gegeven.

Spellen: weet je soms niet of je woorden aaneen moet schrijven of los?

Dit is mijn tip: als het woord is samengesteld uit drie delen, dan schrijf je het aaneen; dat is veelal de juiste spelling.

Voorbeelden:

  • langetermijnvisie
  • aaneenschrijfoefening
  • uithuisplaatsing

Voorwaarde: het eerste deel van het woord moet wel een soort aanduiden van het tweede deel. Dus het gaat om een visie voor een lange termijn.
Voor hen die gemakkelijker denken in wiskundige notaties: (a+b)+c.

Voor meer uitleg en uitzonderingen op deze regel kun je kijken in  Jan Renkema’s  Schrijfwijzer.

Je kunt ook kijken op deze sites: taaladvies.net of onzetaal.nl

En kijk zeker in deze lijst met Engelse samenstellingen die je aaneenschrijft.

 

Geef een antwoord